Články Výzva pro pořadatele Emas THL 2023 a pozvánka na schůzy, která se koná v hostinci ve Zhoři u Tábora

Výzva pro pořadatele Emas THL 2023 a pozvánka na schůzy, která se koná v hostinci ve Zhoři u Tábora

VÝZVA

SCHŮZE RADY TÁBORSKÉ HASIČSKÉ LIGY 2022 (THL):

se bude konat ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 19 : 00 hodin v hospodě ve Zhoři U Tábora. Na schůzi ať se prosím dostaví maximálně dva členové z každého SDH, které pořádalo nebo mělo pořádat soutěž v THL v tomto roce a další, kteří by měli zájem svou soutěž do seriálu soutěží 16. ročníku THL 2023 zařadit. Bližší info na telefonu 774*81*07*07 nebo na emailu kubes(z)email.cz.

Výzva pro všechny pořadatele soutěží, kteří mají zájem pořád soutěž v rámci Táborské hasičské ligy 2023 (platí pro stávající i nové pořadatele):

Tímto vyzýváme všechny pořadatele, aby v případě že mají zájem zařadit svou soutěž do THL v roce 2023, zaslali žádost na e-mail kubes(z)email.cz .

V žádosti bude uvedeno:

1) Sbor, za který se žádost podává, kontaktní osoba vč. emailu a telefonu.

2) 2 termíny soutěže (1 hlavní a druhý náhradní). Připomínám, že se připouští i soutěžní víkendy (sobota, neděle) a na toto bude kladen opět velký důraz.

3) Doklad o provedení platby 1500,- Kč na účet THL v p.ú. o.s. č. 249194744/0300 (případným neúspěšným žadatelům bude poplatek vrácen v hotovosti na místě pokladní THL).

Kompletní žádosti včetně všech výše uvedených náležitostí zasílejte nejpozději do úterý 29.11. 2022. Na přihlášky zaslané po lhůtě nebude brán zřetel.

Podmínky pro pořádání jsou uvedeny v pravidlech ligy - www.thliga.cz.


V případě, že bude více zájemců tak jednotliví pořadatelé na schůzi krátce představí svou soutěž a proběhne tajné hlasování (rada THL 2022). K dispozici bude projektor, takže bude prostor pro zhlédnutí případných prezentací. Jejich přípravu doporučuji hlavně novým žadatelům.

 

Program schůze:

1) Presentace

2) Úvodní slovo a nastínění průběhu THL 2023

3) Krátké představení žadatelů o THL pro rok 2023

4) V případě většího počtu soutěží, krátké představení soutěže/í (historie, terén, zázemí,

    zkušenosti, případné prezentace atd...), hlasování o pořádajících SDH (rada 2022)

5) Představení jednotlivých termínů a dohadovací řízení v případě datumových kolizí

6) Návrh změny pravidel THL pro rok 2023 (předběžně – rozhodne nová rada THL na lednové schůzi)

        - kategorie veteráni a dorost

7) Sponzoring celého seriálu THL pro 2023

8) Diskuze na téma THL 2022 - 2023

9) Přečtení zápisu, usnesení a závěr

10) Volná zábava

 

S pozdravem Jiří Kubeš, člen rady THL 2021

774* 81* 07* 07, kubes(z)email.cz

Datum vytvoření: 10.11.2022 15:36

Táborská hasičská liga 2024