Články Závěrečné kolo EMAS Táborské hasičské ligy v roce 2022 se konalo ve Zhoři u Tábora

Závěrečné kolo EMAS Táborské hasičské ligy v roce 2022 se konalo ve Zhoři u Tábora

Závěrečné kolo EMAS Táborské hasičské ligy v roce 2022 se konalo ve Zhoři u Tábora. XXVII. ročník Memoriálu Josefa Tupého se uskutečnil v sobotu 3.9. od 11hodin. Už v 10 hodin se fotbalové hřiště začalo plnit hasičskými auty a slunečné počasí všem zlepšilo náladu. Na soutěž také dorazila časomíra ze Strmilova a typická sestava rozhodčích ve složení Jiří Šustr, František Doležal a Jiří Čihák. Tuto trojici doplnil Rostislav Novák, který dohlížel na správné nasazení koše.

V 11.kole ligy startovalo 25 týmů mužů, kteří běželi základní kolo na 3B, 14 týmů žen a 3 týmy veteránů, kteří měli trať na 2B. Po základních kolech následovalo finále pro 3 nejrychlejší družstva mužů a 3 nejrychlejší družstva žen. Právě ženské finále bylo zajímavostí naší soutěže. Na naší lize se běhá pouze finále mužské. Před soutěží jsme měli na našem Instagramovém profilu anketu, zda soutěžící finále pro ženy chtějí nebo ne. Věříme, že toto zpestření mělo úspěch a bude se konat i ve více kolech EMAS Táborské hasičské ligy.

V mužské kategorii se na prvním místě umístily Jaronice, které jako jediné družstvo sestříklo šestnáctkový čas a to 16:77. Totožný čas 17:14 si zapsali mužstva ze Žernovic a Chotěmic, proto rozhodoval čas druhého proudu, který byl lepší u Žernovic, a tak obsadili druhé místo a Chotěmicím připadlo místo třetí. Český Rudolec ukončil útok v čase 17:20 a to pro ně znamenalo bramborovou příčku. Páté místo patřilo klukům ze Sedlčan, kteří byli za Českým Rudolcem pouze o 0:01. Kluci to brali s úsměvem a v objetí fandili ostatním týmům. Pořadí od 6. do 22. místa bylo následovné – Nová Ves u Chýnova, Žďár, Zdislavice, Skrýchov u Malšic, Řepeč „A“, Markvarec, Bohdalín, Svaté Pole, Velká Chyška, Zhoř u Tábora, Slapy, Božejovice, Strmilov, Choustník, Oltyně, Krotějov Sport, Řepeč „D“. I na této soutěži došlo k nedokončeným útokům družstev Lomu, Dobronic a Rybovy Lhoty.

Po mužské kategorii přišly na řadu ženy. Jak už bylo zmíněno, konkurence bylo veliká. Na prvním místě se umístily holky z Chlumu s časem 17:00. Jako druhé skončily Slapy „X“ s časem 17:57 a po nich následovaly ženy ze Střezimíře s časem 17:64. Bramborovou pozici bralo domácí družstvo s časem 18:39 a na pátém místě se umístila Nová Včelnice, čas 18:82. Dále následovaly družstva Zdislavice, Šebířov, Chrbonín, Choustník, Smrkov, Oltyně. Neplatný pokus si zapisují holky z Bezděčína, Zhoře u Tábora „D“ a Zhoř u Tábora „D2“.

A jako poslední kategorií základního kola byli veteráni. Na prvním místě skončili chlapi z Chotěmic (15:06), dále Svaté Pole (16:48) a třetí místo obsadily Tučapy (16:51).

Po veteránech následovalo finále. První příčku u mužů obsadily Jaronice (14:12), druhé místo Žernovice (14:86) a třetí skončily Chotěmice (15:33). V ženské kategorii se nejlépe vedlo Chlumu (17:04), následovala Střezimíř (17:87) a třetí umístění braly Slapy „X“ s časem 18:10.

Poháry za nejrychlejšího košaře (3:61) a proudaře (PP 16:48) putovaly do Jaronic. U žen vyhrála nejrychlejší košařka z Choustníku (4:57) a pravá proudařka z Chlumu (16:55).

Družstva se ještě v tomto roce sejdou 1.10.2022 na slavnostním vyhlášení v kulturním domě v Chýnově.

Datum vytvoření: 9.9.2022 9:26

Táborská hasičská liga 2024