Články Výzva pro pořadatele Emas THL 2024 a pozvánka na schůzi, která se koná v hostinci v Řepči

Výzva pro pořadatele Emas THL 2024 a pozvánka na schůzi, která se koná v hostinci v Řepči

VÝZVA

SCHŮZE RADY TÁBORSKÉ HASIČSKÉ LIGY 2023 (THL):

se bude konat v pátek 24.listopadu 2023 od 19 : 00 hodin v hospodě v Řepči. Na schůzi ať se prosím dostaví maximálně dva členové z každého SDH, které pořádalo nebo mělo pořádat soutěž v THL v tomto roce a další, kteří by měli zájem svou soutěž do seriálu soutěží 17. ročníku THL 2024 zařadit. Bližší info na telefonu 774*66*31*62 nebo na emailu patrikb.9(z)seznam.cz

Výzva pro všechny pořadatele soutěží, kteří mají zájem pořád soutěž v rámci Táborské hasičské ligy 2024 (platí pro stávající i nové pořadatele):

Tímto vyzýváme všechny pořadatele, aby v případě že mají zájem zařadit svou soutěž do THL v roce 2024, zaslali žádost na e-mail kubes(z)email.cz  a patrikb.9(z)seznam.cz

V žádosti bude uvedeno:

1) Sbor, za který se žádost podává, kontaktní osoba vč. emailu a telefonu.

2) 2 termíny soutěže (1 hlavní a druhý náhradní). Připomínám, že se připouští i soutěžní víkendy (sobota, neděle) a na toto bude kladen opět velký důraz.

3) Doklad o provedení platby 1500,- Kč na účet THL v p.ú. o.s. č. 249194744/0300 (případným neúspěšným žadatelům bude poplatek vrácen v hotovosti na místě pokladní THL).

Kompletní žádosti včetně všech výše uvedených náležitostí zasílejte nejpozději do středy 22.11.2023. Na přihlášky zaslané po lhůtě nebude brán zřetel.

Podmínky pro pořádání jsou uvedeny v pravidlech ligy - www.thliga.cz.


V případě, že bude více zájemců tak jednotliví pořadatelé na schůzi krátce představí svou soutěž a proběhne tajné hlasování (rada THL 2023). K dispozici bude projektor, takže bude prostor pro zhlédnutí případných prezentací. Jejich přípravu doporučuji hlavně novým žadatelům.

 

Program schůze:

1) Presentace

2) Úvodní slovo a nastínění průběhu THL 2024

3) Krátké představení žadatelů o THL pro rok 2024

4) V případě většího počtu soutěží, krátké představení soutěže/í (historie, terén, zázemí,

    zkušenosti, případné prezentace atd...), hlasování o pořádajících SDH (rada 2023)

5) Představení jednotlivých termínů a dohadovací řízení v případě datumových kolizí

6) Návrh změny pravidel THL pro rok 2024 (předběžně – rozhodne nová rada THL na lednové schůzi)

        - kategorie veteráni a dorost

7) Sponzoring celého seriálu THL pro 2024

8) Diskuze na téma THL 2023 - 2024

9) Přečtení zápisu, usnesení a závěr

10) Volná zábava

 

S pozdravem Patrik Baláž, člen rady THL 2023

774*66*31*62, patrikb.9@seznam.cz

 

Datum vytvoření: 6.11.2023 10:05

Táborská hasičská liga 2024